kursucretleriMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRENCİlerİ YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ

MADDE 6- Aynı Yönergenin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kurslar ücretli olup katılan öğrencilerden ders saati başına alınacak kurs ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre gece öğretimi için öngörülen gösterge rakamı ile o tarihte uygulanan aylık katsayının çarpımı sonucunda bulunacak tutarın 1/6 sı olarak belirlenir.

MADDE 9- Aynı Yönergenin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 21- Kurs giderleri için, kurs gelirlerinin % 6 sından oluşan bir pay ayrılır.
Kurs gelirlerinin % 3 ü kurs merkezi müdürüne, % 5 i kurs merkezi yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, % 80 i kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6 sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.
Ödemeler, kurs dönemleriyle sınırlı kalmak kaydıyla ayda; ek gösterge dâhil en yüksek Devlet memuru brüt aylığının bir öğretmen için % 100 ünü, kurs merkezi müdürü için % 75 ini, kurs merkezi yönetim kurulu üyelerinin her biri için % 50 sini, memur ve hizmetlilerin her biri için % 40 ını geçemez.

2013 yılı ikinci 6 ay için:

Kursa Katılan Öğrencilerden Alınacak Ücret: 1.9197 TL

ÖĞRENCİDEN ALINACAK KURS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR

MADDE 6- Aynı Yönergenin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kurslar ücretli olup katılan öğrencilerden ders saati başına alınacak kurs ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre GECE ÖĞRETİMİ için öngörülen gösterge rakamı ile o tarihte uygulanan aylık katsayının çarpımı sonucunda bulunacak tutarın 1/6 sı olarak belirlenir.

KATSAYI       : 0,076791 (Her Yıl Ocak ve Temmuz Aylarında Değişir.)

GÖSTERGE    : 150  (Gece Standarttır.)

0,076791 X 150 = 11,51865 / 6 = 1, 9197 TL (Kurs öğrencilerden ders saati başına alınacak kurs ücreti)
coded by nessus